Development Worldwide, z.s.

Zakládající člen platformy nevládních rozvojových organizací FoRS » www.fors.cz

Aktuální informace

Letošní program EPDET byl sloučen do IPDET 2.0 v Bernu

Více informací zde...

Sbírka na pomoc dětem postiženým dioxiny byla ukončena

Více informací zde...

Prezident Vietnamu se během návštěvy České republiky
setkal s Danielem Svobodou z Development Worldwide


Více informací zde...

Předmět činnosti

 • Rozvojová výchova
  a vzdělávání odborné
  veřejnosti zvyšováním
  povědomí pomocí:


  » seminářů
  » tréninků
  » konferencí
  » publikační činnosti

 • Rozvoj lidských
  zdrojů v oblasti
  mezinárodní
  rozvojové
  spolupráce prostřednictvím:


  » vzdělávání expertů
  » vzdělávání studentů

 • Poradenské
  a konzultační
  služby pro
  státní i nestátní
  sektor v České
  republice i pro
  partnerské
  instituce
  v zahraničí

 • Zavádění standardů
  OECD/DAC v systému
  rozvojové pomoci:


  » management
     projektového cyklu
  » projektový dokument
  » logické schéma
     projektu

 • Spolupráce s MZV
  a dalšími
  institucionálními
  partnery při
  budování
  vznikající české
  rozvojové platformy
  včetně Parlamentu

 • Příprava,
  implementace
  a monitoring
  pilotních
  projektů v souladu
  s požadavky
  oficiální rozvojové
  asistence (ODA)

 • Podporování
  a usnadňování
  kontaktů českých
  expertů s partnery
  v rozvojových
  zemích a
  v zahraničních
  rozvojových
  institucích

Cílové skupiny

 • Experti a studenti působící či vzdělávající se v oblasti rozvojové spolupráce
 • Zástupci státních institucí podílejících se na české ODA včetně zákonodárců
 • Nevládní rozvojové organizace a veřejnost
 • Partneři v rozvojových i donorských zemích