Development Worldwide, z.s.

Zakládající člen platformy nevládních rozvojových organizací FoRS » www.fors.cz

Podílejte se s námi dárcovskými DMS na pomoci postiženým dioxiny ve Vietnamu

Podpořit dobrou věc už nemůže být snadnější! Přispějte na náš projekt: "Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu" odesláním dárcovské SMS na číslo: 87 777

ve tvaru: DMS DETIVIETNAM 30
(cena DMS je 30 Kč, sbírka získá 29 Kč)

nebo ve tvaru: DMS DETIVIETNAM 60
(cena DMS je 60 Kč, sbírka získá 59 Kč)

nebo ve tvaru: DMS DETIVIETNAM 90
(cena DMS je 90 Kč, sbírka získá 89 Kč)

Uvítáme i dlouhodobou podporu po dobu neurčitou prostřednictvím DMS ve tvaru: DMS TRV DETIVIETNAM 60 (měsíčně vám bude automaticky odečteno 60 Kč a sbírka měsíčně získá 59 Kč). Pro ukončení trvalé podpory stačí zaslat na číslo 87 777 DMS ve tvaru: STOP DETIVIETNAM

Cíl sbírky:

Cílem veřejné sbírky je podpořit výstavbu, rekonstrukci a provoz rehabilitačních center a chráněných dílen pro postižené (děti a mládež, ženy, váleční veteráni) v provinciích Thai Binh a Thua Thien Hue. Následky intoxikace svých rodičů dioxiny v průběhu vietnamské války trpí v obou provinciích tisíce dětí. Míra jejich postižení často vyžaduje nepřetržitou péči ze strany jejich rodin. Možnosti odborné zdravotní či rehabilitační pomoci jsou z velké části závislé na kapacitách provinčních středisek VAVA (Asociace obětí Agent Orange). Tato střediska navíc nabízejí odborná školení pro postižené, kteří jsou schopni se vyučit nějaké řemeslo. Tyto aktivity jsou součástí zdravotní rehabilitace a současně pomáhají k novému zapojení postižených a jejich rodin do společnosti. V chráněných dílnách probíhají například kursy šití a pletení, výroby uměleckých dřevěných obrazů nebo broušení ozdobných kamenů. Dílny nabízejí také dlouhodobější pracovní uplatnění. Na platy zdravotního personálu a školitelů (většinou dobrovolníci v důchodovém věku) ani na provoz center stát významněji nepřispívá a jejich činnost je tak závislá na sponzorech a na výtěžku z chráněných dílen.

Kontext projektu:
V období let 1962 až 1971 americké letectvo použilo ve Vietnamu celkem 72 miliónů litrů herbicidů (hlavně Agent Orange) k likvidaci zemědělských plodin a stromů. Dioxiny mají dlouhodobé negativní zdravotní následky až na tři generace. Více jak milion dětí se v posledních desítkách let narodilo s deformacemi odpovídajícími následkům válečné expozice dioxinům; celkový počet postižených se ve Vietnamu odhaduje na 2 miliony.
Válka v provincii Thai Binh zasáhla 24% obyvatel, je zde registrováno 17 104 lidí s příznaky intoxikace dioxiny, u dalších 11 000 lidí se následky možné intoxikace prověřují. Následky intoxikace svých rodičů dioxiny v provincii trpí 4 454 dětí, přibližně 1000 z nich je schopné se vyučit nějaké řemeslo, které by jim mohlo pomoci k lepšímu životnímu uplatnění.
V provincii Thua Thien Hue je naší cílovou oblastí okres A Luoi poblíž hranice s Laosem, zahrnující 21 komun. Dioxiny zde byly používány od roku 1966 – celkem bylo nad tímto územím rozprášeno cca 432 832 litrů herbicidů (s obsahem 11 kg dioxinů). Situaci, která zde byla během války, mj. popisuje známý film Hamburger Hill. Z celkového počtu 43 000 obyvatel je v okrese A Luoi registrováno 4227 osob s významným zdravotním postižením odpovídajícím následkům intoxikace dioxiny. 28% obyvatel okresu žije pod hranicí chudoby.
Sdružení DWW s Vietnamem spolupracuje od roku 2004, mj. právě při řešení problematiky posuzování a omezování následků použití Agent Orange. V současné době spolupracujeme například na monitoringu kontaminace v oblasti vojenských letišť Phu Cat a Bien Hoa (dvě ze tří hlavních kontaminovaných míst) a na výzkumném projektu zaměřeném na minimalizaci následků používání dioxinů ve venkovských oblastech Vietnamu, pilotně realizovaném právě v okrese A Luoi, kde bylo další vojenské letiště A So. Přímo v komuně Xa Dong Son v blízkosti letiště, kde budou prováděna pilotní opatření pro rehabilitaci zemědělské půdy a realizovány preventivní a vzdělávací programy, žije 61 těžce postižených lidí, z toho 26 jsou děti ve věku do 15 let.
Z první etapy veřejné sbírky realizované v letech 2010 až 2013 jsme předali vietnamské asociaci obětí Agent Orange VAVA v provinci Thai Binh celkem 374 861 Kč. Další podporu pro středisko jsme získali od vietnamských úřadů, českých a vietnamských účastníků monitorovacích cest a od Zastupitelského úřadu ČR v Hanoji. Na sbírce spolupracujeme s občanským sdružením INFO-DRÁČEK a Svazem Vietnamců v ČR.

Důležitost a výjimečnost projektu:
Projekt není pouhým projevem solidarity s postiženými, ale hlavně důkazem zájmu o vzájemné poznávání, pochopení a přátelství. Důležité je, že projekt získal velkou podporu u vietnamské komunity žijící v České republice a že je propojen se všemi hlavními kulturními a společenskými česko-vietnamskými aktivitami, které společně pořádáme. Věříme, že naše aktivity přispěly také k oficiálnímu uznání statutu národností menšiny pro naše vietnamské spoluobčany v červenci 2013.

Způsob vyhodnocení naplnění cílů projektu:
Využití prostředků ze sbírky je průběžně monitorováno naší vietnamskou koordinátorkou paní Phung Thi Phuong Hien a při pravidelných monitorovacích cestách, které každoročně realizujeme. Partnerská organizace VAVA nám předává průběžné zprávy o využití prostředků z veřejné sbírky. Projekt je současně sledován také Zastupitelským úřadem ČR v Hanoji a vietnamskou organizací PACCOM, která koordinuje projekty mezinárodních nestátních neziskových organizací ve Vietnamu.

Sbírka byla osvědčena Magistrátem hlavního města Prahy dne 1. října 2013 pod číslem jednacím S-MHMP/1101067/2013 (1113569/2013).

Bankovní účet sbírky, vedený u ČSOB: 235 581 188 / 0300


Více o DMS:
www.darcovskasms.cz/projekt-886/pomoc-postizenym-dioxiny-ve-vietnamu.html

Ke stažení:
Informace o sbírce (dokument Word, 108 kB)Projekt není jen pouhým projevem solidarity s postiženými, ale také důkazem zájmu o vzájemné poznávání, pochopení a přátelství. Děkujeme za vaší podporu!